Yurt İçi Marka Tescili

Yurt İçi Marka Tescili

Marka başvurusu ile T.P.E nezdinde başlayan idari bir inceleme süreci başlamaktadır. Marka başvurusu’ nun gerçekleştirilmesi ile marka üzerinde “öncelik hakkı” elde edilmektedir.556 s. KHK. İle marka önceliği, marka tescili için yapılan başvuru ile başlatmıştır. Markayı önce tescil ettiren kişi, marka ile ilgili hizmetler için inhisar ve daha sonra başkasının markasını tescil ettirmesine men hakkı kazanır….

Read More

Yurt Dışı Marka Tescili

Yurt Dışı Marka Tescili

Uluslararası hukuk departmanımız tarafından; müvekkillerimizin uluslararası alanda gerçekleştireceği ticari faaliyetlere ilişkin olarak gerek duyulan tüm sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmelerin yürürlük süresince yönetimi ile alakalı danışmanlık hizmeti verilmesi, ayrıca karşı tarafça hazırlanan sözleşmelerin yorumlanması, revize edilmesi ve gerek karşı tarafın gerekse büromuz uyarınca gerçekleştirilen değişiklik önerilerine ilişkin rapor hazırlanması hizmetleri arasında yer almaktadır.  Bununla beraber müvekkillerin…

Read More

Tasarım Hizmetleri

Tasarım Hizmetleri

Ticaret hukuku departmanımız, çok sayıda, ulusal ve uluslar arası şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari akitler ile kamu ve özel hisse arzı, birleşme, devir, tasfiye, günlük işlemlerde temsil gibi şirketlerin karşılaşabilecekleri tüm ticari durumlar ile alakalı olarak ile şirketlerin ticari faaliyetlerini göstermeleri aşamasında karşılaşabilecekleri tüm durumlarla ilgili her türlü danışmanlık ve davaların…

Read More

Patent Ve Faydalı Model Hizmetleri

Patent Ve Faydalı Model Hizmetleri

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku Departmanımız, gerçek ve tüzel kişilerin marka, tasarım, patent, eser vb. fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihtilaflar olması halinde gerekli değerlendirmeleri yaparak sınai hak ihlallerine karşı önleme, durdurma, maddi-manevi tazminat talepli davalar ikame edilmesi ve bununla beraber söz konusu hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili önündeki idari engellerin dava yoluyla…

Read More

Kalite Yönetimi Hizmetleri

Kalite Yönetimi Hizmetleri

Gayrimenkul Hukuku Departmanımız; başta taşınmazların alım ve satım muameleleri, taşınmazlar üzerinde hak tesisi veyahut tesis edilen bir hakka ilişkin işlemin iptali, hakkın terkini, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmenin yürürlük süresince yönetimi ile alakalı danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

Read More

Standart Belgelendirme Hizmetleri

Standart Belgelendirme Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanımız; müvekkillerin insan kaynakları birimi ile çalışanların istihdam anının başlamasından son ana kadar her türlü konuda danışmanlık ve dava takip hizmeti verilmektedir.  Şirketlerin çalışanları ile aralarında akdedilecek olan tüm sözleşmelerle ilgili düzenlemeler ve müvekkillerin taleplerine bağlı olarak yeni sözleşme hazırlanması konusunda yardımcı olunmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında her…

Read More

Barkod Hizmetleri

Barkod Hizmetleri

Sağlık Hukuku Departmanımız ulusal ve uluslar arası ölçekli çok sayıda hastane ve ilaç şirketleri gibi sağlık kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir. Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluklar, mesleki sorumluluk sigortaları, hasta ve hekim hakları, ilaç şirketlerinin ilaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, taleplerine bağlı olarak sözleşmelerin hazırlanması ve var olan sözleşmelerin revize edilmesi de müvekkillere karşı verilen…

Read More

Diğer Hizmetlerimiz

Diğer Hizmetlerimiz

İcra ve İflas Hukuku Departmanımız; müvekkillerin alacaklarını tahsil amacı ile icra takipleri başlatarak, borçluya ait menkul, gayrimenkul, 3. Kişilerdeki alacaklar, maaş alacağı vb. üzerinde haciz işlemlerinin uygulanması, bununla beraber alacakların tahsili doğrultusunda icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava ikame edilmesi de danışmanlık hizmetleri arasında yer almaktadır.

Read More