31 Mart 2020 - COVID-19

7226 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Mart 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı

7226 Sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Mart 2020 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 25 Mart 2020 tarihinde kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Yasa”) mükerrer 31080 sayılı ve 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Yasa ile COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle adli yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi ve işyeri kiralarında tahliyelerin önüne geçilmesine ilişkin alınan önlemler dahil olmak üzere bir çok yeni düzenleme getirilmiştir.