Patent Ön Araştırması

Uzman patent mühendislerimiz tarafından kapsamlı tarifname hazırlanması ve başvuru süreci
Başvurudan tescile kadarki süreçlerin takibi ve müşterilere bilgi verilmesi
Araştırma ve inceleme raporlarına karşı görüş ve itiraz işlemleri
Patent izleme (Aylık Bültenlerde yayınlanan patentlerin izlenmesi ve müşterilere bilgi verilmesi)
Patent tescil belgelerinin müşteriye ulaştırılması
Faydalı model başvurusu ve takibi
Patent ve Faydalı Model itirazları
Yıllık sicil ücretlerinin takibi ve yatırılması
PCT başvurusu
Avrupa Patent Başvurusu
Ulusal faza geçiş işlemleri