Yurtiçi Marka Tescili

Markaların müsaitlik araştırması
Marka başvurularının Türk Patent Kurumu nezdinde yapılması ve takibi
Yaşanan gelişmelerin müşterilere bildirilmesi
Tescil harçlarının zamanında müşteriye bildirilmesi ve takibi
Tescil belgelerinin müşterilere ulaştırılması
Marka bültenlerinin takibi ve müşterilere bildirilmesi
Görüşlü bildirim formları
İtirazlara karşı savunma işlemleri (uzman avukatlar tarafından dilekçeler hazırlanır)
Benzer markalara itiraz dosyalanması (uzman avukatlar tarafından dilekçeler hazırlanır)
Marka yenilemeleri
Marka devir işlemleri
Marka lisans işlemleri
Unvan, nevi ve adres değişiklik işlemleri
Muvafakat işlemleri
Marka satış işlemleri