BARKOD

Ürünlerin yurtiçi piyasada etkin bir şekilde sunulabilmesi ve yurtdışı pazarlara ihraç edilebilmesi için, barkod olmazsa olmaz bir koşuldur. Barkod iç pazarda toptancılardan perakendecilere ve oradan da tüketicilere doğru akan arz sürecinde, bütün hedef kitlelere avantajlar sağlar. Bununla birlikte barkod sahibi olmayan ürünler, ulusal ve uluslararası pazarlarda da artık dolaşamamaktadır. Ürünü tanımlayan bütün bilgiler için hızlı erişim sağlayan barkod, pazarlama dünyasının ortak dilidir.

Barkod Ne gibi faydalar sağlar?
Barkod veri toplama da iki temel yarar sağlar; doğru bilgi ve hız. İstatistiklere göre verilerin klavyeden girilmesi sırasında ortalama 300 karakter biri kesinlikle hatalı olmaktadır. Bu oran Barkod’da 3 milyonda birdir. Barkod doğru ve hızlı veri alfabesidir. Ancak optik okuyucular ile algılanan Barkod, ayrıca veri girişi ve kontrolünde 16 kat daha hızlıdır. Bu özellikler Barkodu alışveriş merkezleri ve depolar gibi çok yüksek hacimli verilerin izlendiği yerlerde oldukça popüler kılmaktadır.

Ürün barkodu nasıl oluşturulur?

• Ürünlerin üzerine basılan barkod numarası 13 basamaklı olmalıdır.
• Türkiye’den alınan firma numarası 9 basamaklı ise; firma numarasının sonuna 001’den başlayarak her ürün için 001,002,003….getirilir.Böylelikle barkod numarasının ilk 12 basamağı oluşturulur.

• Barkod numarasının 13.basamağı kontrol numarasıdır ve ürün barkodunu basan makine tarafından otomatik olarak hesaplanır ve basılır.Dilerseniz kontrol basamağını www.gsl.toob.org.tr adresindeki ‘Kontrol Basamağını Hesaplama’ bölümünden hesaplayabilirsiniz.

-Örnek barkod numarası: 879 674256

879: Türkiye’nin kodu (ilk 3 rakam)
674256: Firma kodu (TOBB Tarafından verilen firmaya ait kodlar)
001 – 999 (her ürüne ayrı numara yazılması gerekir.)

Barkod numarası alımı için gereken evraklar

• Geçen yılki gelir tablosu (muhasebe kaşe ve imzalı) Yeni kurulan firmalar için ticaret sicil gazetesi
• Noter Tastikli Taahhütname (Firmamız tarafından doldurulacaktır)
• Oda sicil kayıt süreti.(Üye olunan odadan alınacaktır, Ticaret / sanayi / esnaf)
• Vekaletname (Firmamız tarafından doldurulacaktır)