24 Mart 2020 - COVID-19

COVID-19 Tehdidi Karşısında Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı, COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla şirketlerin genel kurul toplantıları hakkında kararlar almıştır

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca, anonim ve limited şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının, ilgili faaliyet döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılması öngörülmektedir. Şirketlerde faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih edildiğinden, genel olarak Mart ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması gerekmektedir.