3 Nisan 2020 - COVID-19

Kurum İçi İşlemler ile Dava Süreleri Hakkında Türk Patent ve Marka Kurumu Duyurusu

26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesi (“Geçici Madde”) uyarınca; COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında olmak üzere, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;  13 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.